Cataract

Wat is cataract en hoe wordt dit behandeld

Wat is cataract

Cataract of staar is het vertroebelen van de eigen ooglens die zich binnenin het oog bevindt, achter de iris of regenboogvlies, vlak achter de pupil. De lens zorgt er mede voor dat de lichtstralen worden gebundeld op het netvlies. Bij lensvertroebeling worden de lichtstralen die in het oog vallen niet meer op een juiste manier op het netvlies gebundeld. Het is de belangrijkste oorzaak van slecht zien wereldwijd.

Klachten

Troebel of wazig zien, lichtschuwheid of verblinding, kleurenzichtstoornis, moeite met autorijden en/of lezen. Dit alles gaat meestal in de loop van de jaren, op een traag tempo. Het zicht kan niet meer worden verbeterd met een brilaanpassing.

Oorzaken

Het overgrote aandeel is leeftijdsgebonden, de gemiddelde leeftijd waarop veel mensen klachten vermelden is 65-70 jaar. Andere oorzaken zijn medicatiegebruik (cortisone), trauma, erfelijke aandoeningen, aangeboren afwijkingen, suikerziekte en terugkerende ernstige oogontstekingen.

Wat is het verloop van de cataract procedure

Vooronderzoeken

Lensmeting (oculometrie)

Tijdens de cataractoperatie wordt de troebele ooglens vervangen door een kunstlens. De sterkte van de kunstlens is voor iedereen anders. Om voor u de juiste sterkte te kunnen bepalen, wordt een lensmeting uitgevoerd. Tijdens de lensmeting worden beide ogen gemeten. De lensmeting is pijnloos en duurt ongeveer 15 minuten. De sterkte van de kunstlens bepaalt mede de eventuele brilsterkte die na de operatie nodig is.

Als u harde contactlenzen draagt, moet u deze tenminste drie dagen voor de lensmeting uit doen. Draagt u zachte contactlenzen, dan moet u deze 24 uur voor de meting uit doen. Contactlenzen kunnen het hoornvlies vervormen en daardoor fouten in de lensmeting veroorzaken.

De lensmeting gebeurt in de periode voorafgaand aan de operatie en gaat dus door in onze praktijk in de Toekomststraat. Het onderzoek gebeurt door middel van de IOL master 500 (Zeiss).

Voorbereiding op de operatie

Op het moment van de vooronderzoeken krijgt u uitgebreide informatie omtrent de operatie, en krijgt u documenten mee naar huis. Enkele dagen voor de geplande operatie zal u 2 soorten druppels dienen te gebruiken in het te opereren oog, tweemaal per dag, dit tot en met de dag van de operatie.

U mag op de dag van de operatie geen oogmake-up, nagellak of sieraden dragen. Als u een hoortoestel draagt, moet u deze aan de kant van het te opereren oog uit doen.

Operatie

Operatielocatie

Cataractoperaties worden uitgevoerd in het Sint-Trudo Ziekenhuis te Sint-Truiden.

Tijdens de operatie

De operatie vindt quasi altijd plaats onder plaatselijke verdoving . Een zeldzame keer vraagt een patiënt nog naar een volledige verdoving: bij een algemene verdoving bent u echter volledig onbewust en slaapt u tijdens de operatie. Bij plaatselijke verdoving blijft u wakker tijdens de ingreep maar zal u niks voelen in uw oog. U zal vaag wat beweging zien maar geen details van de ingreep.

De oogarts maakt een kleine insnede in het oogoppervlak waarlangs fijne instrumenten de troebele ooglens verbrijzelen, spoelen en opzuigen (phaco-emulsificatietechniek). Het lenszakje blijft ter plaatse en hierin wordt een kunststof inplantlens ingebracht.

De wond die tijdens de operatie ontstaat is zo klein, dat deze meestal niet gehecht hoeft te worden. Na de operatie wordt uw oog ter bescherming afgedekt met een kapje.

Houdt u er rekening mee dat u inclusief voorbereidingen en nazorg ongeveer 2 uur in het ziekenhuis aanwezig zult zijn. De operatie zelf duurt ongeveer een half uur. Dit betekent dat u dezelfde dag weer naar huis mag. Na de operatie mag u niet zelf autorijden gezien het beperkte zicht door het afdekken van het geopereerde oog.

Nazorg

De dag na de operatie vindt een controle plaats. Deze gaat normaliter door in de praktijk in de Toekomststraat 20 te Sint-Truiden.

Na de operatie dient het oog gedurende 4 weken te worden ingedruppeld met ontstekingswerende druppels. Een schema hiervoor krijgt u mee op de eerste controle, de dag na de operatie. Het herstel is bij elk oog verschillend, en duurt gemiddeld enkele weken. Na ongeveer 4 weken zal uw oogarts uw brilsterkte kunnen aanpassen.

Wat is toegestaan onmiddellijk na de operatie?

  • rustige huishoudelijke activiteiten (tv kijken en lezen is onschadelijk hoewel het beeld niet onmiddellijk na de operatie volledig scherp zal zijn)
  • haren wassen (shampoo in het oog vermijden)
  • buiten gaan (best eerste dagen zonnebril dragen)

Wat dient u te vermijden?

  • wrijven in het geopereerde oog
  • grote inspanningen (zware lasten en gewichten dragen)
  • met het hoofd voorover gebogen zitten
  • zwemmen
  • autorijden (afhankelijk van de snelheid van het herstel)